باحالترین بابای دنیا + عکس

باحالترین بابای دنیا

باحالترین بابای دنیا+ عکس

آرووانا نر تا زمان تولد تخم ها را در دهانش نگه می دارد و بدین وسیله فرزندانش را از خطرات محافظت می کند.

باحالترین بابای دنیا

باحالترین بابای دنیا

باحالترین بابای دنیا

باحالترین بابای دنیا

منبع: zistnews.com

پاسخ دهید

20 − 4 =

+ 19 = 24