دانلود رایگان ویرایش جدید مباحث 21 گانه مقررات ملی ساختمان

مباحث 21 گانه مقررات ملی ساختمان از جمله کتابهای ضروری است که هر مهندس ساختمانی در هر رشته مرتب با آن (معماری، عمران، برق و تاسیسات) باید آنرا در کتابخانه خود داشته باشد. با توجه به میل بسیاری از مهندسان عزیز به داشتن این مباحث بصورت فایلهای الکترونیکی، بر آن شدیم تا این مباحث را بصورت pdf در اختیار عزیزان قرار دهیم.

 

fcae0528d1074b7

لازم به توضیح است ویرایش جدید این مقررات در صورت وجود با لینکهای زیرتعویض خواهد شد.

 رمز : chizbook.com

[button color=”purple ” size=”small” link=”http://dl.chizbook.com/all/2-chizbook.com.zip” target=”blank” ]دانلود مبحث 2 مقررات ملی ساختمان- نظامات اداري[/button]

[button color=”purple ” size=”small” link=”http://dl.chizbook.com/all/3-chizbook.com.zip” target=”blank” ]دانلود مبحث 3 مقررات ملی ساختمان- حفاظت ساختمان ها در مقابل حريق[/button]

[button color=”purple ” size=”small” link=”http://dl.chizbook.com/all/4-chizbook.com.zip” target=”blank” ]دانلود مبحث 4 مقررات ملی ساختمان- الزامات عمومی ساختمان[/button]

[button color=”purple ” size=”small” link=”http://dl.chizbook.com/all/5-chizbook.com.zip” target=”blank” ]دانلود مبحث 5 مقررات ملی ساختمان- مصالح و فرآورده هاي ساختماني[/button]

[button color=”purple ” size=”small” link=”http://dl.chizbook.com/all/6-chizbook.com.zip” target=”blank” ]دانلود مبحث 6 مقررات ملی ساختمان- بارهاي وارد بر ساختمان[/button]

[button color=”purple ” size=”small” link=”http://dl.chizbook.com/all/7-chizbook.com.zip” target=”blank” ]دانلود مبحث 7 مقررات ملی ساختمان- پي و پي سازي[/button]

[button color=”purple ” size=”small” link=”http://dl.chizbook.com/all/8-chizbook.com.zip” target=”blank” ]دانلود مبحث 8 مقررات ملی ساختمان- طرح و اجراي ساختمان هاي با مصالح بنايي[/button]

[button color=”purple ” size=”small” link=”http://dl.chizbook.com/all/9-chizbook.com.zip” target=”blank” ]دانلود مبحث 9 مقررات ملی ساختمان- طرح و اجراي ساختمان هاي بتن آرمه[/button]

[button color=”purple ” size=”small” link=”http://dl.chizbook.com/all/10-chizbook.com.zip” target=”blank” ]دانلود مبحث 10 مقررات ملی ساختمان- طرح و اجراي ساختمان هاي فولادي[/button]

[button color=”purple ” size=”small” link=”http://dl.chizbook.com/all/11-chizbook.com.zip” target=”blank” ]دانلود مبحث 11 مقررات ملی ساختمان- اجراي صنعتي ساختمان ها (بخش ساختمان هاي فولادي)[/button]

[button color=”purple ” size=”small” link=”http://dl.chizbook.com/all/12-chizbook.com.zip” target=”blank” ]دانلود مبحث 12 مقررات ملی ساختمان- ايمني و حفاظت كار در حين اجرا[/button]

[button color=”purple ” size=”small” link=”http://dl.chizbook.com/all/13-chizbook.com.zip” target=”blank” ]دانلود مبحث 13 مقررات ملی ساختمان- طرح و اجراي تأسيسات برقي[/button]

[button color=”purple ” size=”small” link=”http://dl.chizbook.com/all/14-chizbook.com.zip” target=”blank” ]دانلود مبحث 14 مقررات ملی ساختمان- تأسيسات گرمايي، تعويض هوا و تهويه مطبوع[/button]

[button color=”purple ” size=”small” link=”http://dl.chizbook.com/all/15-chizbook.com.zip” target=”blank” ]دانلود مبحث 15 مقررات ملی ساختمان- آسانسورها و پله هاي برقي[/button]

[button color=”purple ” size=”small” link=”http://dl.chizbook.com/all/16-chizbook.com.zip” target=”blank” ]دانلود مبحث 16 مقررات ملی ساختمان- تأسيسات بهداشتي[/button]

[button color=”purple ” size=”small” link=”http://dl.chizbook.com/all/17-chizbook.com.zip” target=”blank” ]دانلود مبحث 17 مقررات ملی ساختمان- لوله كشي گاز طبيعي ساختمان ها[/button]

[button color=”purple ” size=”small” link=”http://dl.chizbook.com/all/18-chizbook.com.zip” target=”blank” ]دانلود مبحث 18 مقررات ملی ساختمان-عايق بندي و تنظيم صدا(بخش ساختمان هاي فولادي)[/button]

[button color=”purple ” size=”small” link=”http://dl.chizbook.com/all/19-chizbook.com.zip” target=”blank” ]دانلود مبحث 19 مقررات ملی ساختمان-صرفه جويي در مصرف انرژي (بخش ساختمان هاي فولادي)[/button]

[button color=”purple ” size=”small” link=”http://dl.chizbook.com/all/20-chizbook.com.zip” target=”blank” ]دانلود مبحث 20 مقررات ملی ساختمان- علايم و تابلوها[/button]

 

پاسخ دهید

6 + 1 =