خرید اعتبار

 

[mycred_buy float="right" gateway="zarinpal" amount="5000"]خرید ۵۰۰۰ تومان اعتبار[/mycred_buy]
[mycred_buy float="right" gateway="zarinpal" amount="10000"]خرید ۱۰۰۰۰ تومان اعتبار[/mycred_buy]
[mycred_buy float="right" gateway="zarinpal" amount="20000"]خرید ۲۰۰۰۰ تومان اعتبار[/mycred_buy]
[mycred_buy float="right" gateway="zarinpal" amount="50000"]خرید ۵۰۰۰۰ تومان اعتبار[/mycred_buy]

اعتبار چیست؟

واحد کلیه داد و ستدها در Chizbook، که با واحد تومان سنجیده میشود

اعتبار چه کاربردهایی دارد؟

بطور کلی تمامی معاملات در Chizbook براساس اعتبار صورت میگیرد:

     ۱- خرید فایلها

     ۲- دریافت تخفیف

     ۳- ارتقای رتبه و رنک کاربری

     ۴- اهدای هدیه به دیگر کاربران Chizbook

     ۵- ساخت گروه های کاربری

چگونه میتوانم اعتبار خود را افزایش دهم؟

به دو طریق میتوان Chiz (اعتبار) را افزایش داد:

    ۱- فعالیت در سایت ( اطلاعات بیشتر )

    ۲- خرید اعتبار