خانه » دانلود

بایگانی بلاگ

جزوه ۳ دستنویس – آمادگی آزمون نظام مهندسی – طراحی معماری

جزوه ۳ دستنویس – آمادگی آزمون نظام مهندسی – طراحی معماری نکات خرید جزوات نظام مهندسی پیش از خرید این جزوات توجه شما را به نکات زیر جلب مینماییم: ۱- هزینه در نظر گرفته شده برای هرکدام از این جزوات، با توجه به حجم و تعداد صفحات آنها قیمت گذاری شده و هیچ ارتباطی با کیفیت نگارش و یا مطالب …

ادامه نوشته »

جزوه ۲ دستنویس – آمادگی آزمون نظام مهندسی – طراحی معماری

جزوه ۲ دستنویس – آمادگی آزمون نظام مهندسی – طراحی معماری نکات خرید جزوات نظام مهندسی پیش از خرید این جزوات توجه شما را به نکات زیر جلب مینماییم: ۱- هزینه در نظر گرفته شده برای هرکدام از این جزوات، با توجه به حجم و تعداد صفحات آنها قیمت گذاری شده و هیچ ارتباطی با کیفیت نگارش و یا مطالب …

ادامه نوشته »

جزوه ۱ دستنویس – جزوه آمادگی آزمون نظام مهندسی – طراحی معماری

جزوه ۱ دستنویس – آمادگی آزمون نظام مهندسی – طراحی معماری نکات خرید جزوات نظام مهندسی پیش از خرید این جزوات توجه شما را به نکات زیر جلب مینماییم: ۱- هزینه در نظر گرفته شده برای هرکدام از این جزوات، با توجه به حجم و تعداد صفحات آنها قیمت گذاری شده و هیچ ارتباطی با کیفیت نگارش و یا مطالب …

ادامه نوشته »