جزوه ۸ خانه عمران – پاسخنامه تشریحی آزمون خرداد و آبان ۱۳۹۳ – نظارت معماری 22800 تومان

جزوه ۸ خانه عمران – پاسخنامه تشریحی آزمون خرداد و آبان ۱۳۹۳ – نظارت معماری

پاسخنامه تشریحی آزمون نظام مهندسی نظارت معماری، خرداد و آبان ماه ۱۳۹۳ در این جزوات پاسخنامه آزمونهای نظام مهندسی در رشته نظارت معماری ، بهمراه پاسخنامه تشریحی آن آورده شده است. [...]

مشاهده و خرید
جزوه ۷ خانه عمران – جزوه عناصر و جزئیات ساختمانی – نظارت معماری 23750 تومان

جزوه ۷ خانه عمران – جزوه عناصر و جزئیات ساختمانی – نظارت معماری

جزوه عناصر و جزئیات، جهت آزمون نظارت معماری ( آزمون مرداد ۱۳۹۴ ) در این جزوه انواع دیتایلها و جزئیات معماری و سازه ای ساختمان (مورد استفاده در آزمون نظام مهندسی) آورده شده است، مطالعه این جزوه در [...]

مشاهده و خرید
جزوه ۶ خانه عمران – فهرست کلید واژه های مباحث مقررات ملی – نظارت معماری 33250 تومان

جزوه ۶ خانه عمران – فهرست کلید واژه های مباحث مقررات ملی – نظارت معماری

جزوه آمادگی آزمون نظارت معماری فهرست کلید واژه های مباحث مقررات ملی و منابع آزمون نظارت معماری این جزوه کمک خواهد کرد تا با توجه به متن سوال مورد نظر، به این جزوه مراجعه کرده و مبحث و منبع آزمون [...]

مشاهده و خرید
جزوه ۳ خانه عمران – ۱۰ آزمون آزمایشی نظام مهندسی – طراحی معماری 28500 تومان

جزوه ۳ خانه عمران – ۱۰ آزمون آزمایشی نظام مهندسی – طراحی معماری

مجموعه ای از ۱۰ آزمون آزمایشی، با نقشه های کامل، متناسب با آزمون مرداد ۱۳۹۴ مشتمل بر ۱۰ نمونه نقشه کامل و آزمون آزمایشی است که برای آمادگی آزمونهای آینده طراحی شده است. شایان ذکر است، در جلسه [...]

مشاهده و خرید
جزوه ۲ خانه عمران – پاسخنامه آزمون نظام مهندسی – طراحی معماری 23750 تومان

جزوه ۲ خانه عمران – پاسخنامه آزمون نظام مهندسی – طراحی معماری

پاسخنامه تشریحی نظام مهندسی طراحی معماری (شهریور ۱۳۹۱، اسفند ۱۳۹۱، آذر ۱۳۹۲ و خرداد ۱۳۹۳) جزوه ای جامع و کامل از پاسخنامه آزمون نظام مهندسی در رشته طراحی معماری؛ مشتمل بر کلیه نقشه ها و خواسته [...]

مشاهده و خرید