آخرین ضوابط تامین پارکینگ در طراحی معماری

مهمترین ضوابط مربوط به پارکینگ بصورت زیر میباشد: فضای سرپوشیده لازم برای پارکینگ یک خودرو در یک خانه ویلایی  به  ابعاد  3 × 5  متر  الزامیست. در هنگام تامین چند پارکینگ: – ستون گذاری ساختمان بایستی تابع ضوابطی باشد تا امکان پارک بیشترین تعداد خودرو مهیا شود. – حداقل ابعاد محل پارک  1 خودرو:  محور تا محور ستونهای اطراف آن […]