چگونه آدرس صفحه مدیریت وردپرس را تغییر دهم؟

چرا تغییر آدرس صفحه ورود به مدیریت همانطور که حتما شما هم میدانید، هر هکری که بخواهد از طریق صفحه ورودی سایت به صفحه مدیریت دسترسی داشته باشد براحتی میتواند در سایتهای وردپرس با افزودن آدرس wp-login.php به انتهای آدرس سایت به صفحه ورودی مدیریت سایت دسترس داشته باشدکه این مسئله موجب مشکلات امنیتی خواهد […]