رتبه برتر ایرانی ها در جراحی زیبایی و آرایش !!!

ایرانی، رتبه اول در جراحی زیبایی، رتبه هفتم در آرایش ایران را میتوان پایتخت جراحی های زیبایی در جهان دانست. البته این حرف ما نیست، بلکه حرفی است که رییس جامعه جراحان در اواخر مهر ماه با اشاره به آن اعلام کرد که “رتبه اول جراحی زیبایی بینی در جهان متعلق به ایران است.”  این […]