چرا دکمه لباس خانمها در سمت چپ و آقایان در سمت راست است؟

چرا دکمه لباس خانمها در سمت چپ و آقایان در سمت راست است؟ چون بیشتر مردم با دست راست کار می کنند به همین سبب دکمه های لباس را سمت راست میدوزند تا افرادی که به اصطلاح راست دست هستند به آسانی بتوانند دکمه های لباس خود را باز کرده یا ببندند. البته این موضوع […]