آیا میدانید آلوده ترین لوازمی که هر روز با دستانمان لمس میکنیم کدامند ؟!

آیا میدانید کثیف ترین چیزهایی که هر روز لمس میکنید کدامند؟   ۱- پول: پولی که هر روز دست به دست همگان میچرخد از کثیفترین و خطرناکترین عوامل بیماریزاست ۲- کلید برق : کلید برق مخصوصا در جاهای عمومی پر از انواع میکروب و باکتری است.   ۳- کیبورد (صفحه کلید) رایانه و تبلت : […]