دوست داشتنی ترین خودرو آمریکایی‌ها

بر اساس مطالعات انجام شده، تسلا Model S دوست داشتنی ترین خودرو در بین آمریکایی‌هاست. این مطالعه توسط مرکز مطالعات استراتژیک ویزیون و بر اساس پروژه نظر سنجی “love score” انجام گرفته است و جامعه هدف نیز خریدارن خودرو آمریکا بوده است و البته سیستم امتیاز گذاری نیز بر این اساس صورت گرفته است که مالک […]