آیا « آوای باران » سر ما را کلاه گذاشت؟

سریال « آوای باران » که طرفداران زیادی بین مردم پیدا کرده بود به پایان رسید و در قسمت پایانی در بدترین شکل ممکن و در بدترین نوع دراماتیزه کرده یک اثر باران به پدرش رسید و تبدیل شد به ملکه نجات بچه‌های خیابانی. سریال آوای باران در ده قسمت پایانی نشان داد که حتی […]