آموزش حل مشکل خراب شدن فایل‌ها هنگام آپلود یا دانلود از FTP

صورت مسئله فایلهای مشکل دار در ftp اگر با نرم افزارهای FTP مثل CuteFTP یا Filezilla کار کرده باشید حتما تجربه کرده‌اید که فایل‌ها هنگام آپلود یا دانلود از سرور FTP خراب شود. دلیل خرابی فایل‌ها هنگام آپلود و دانلود انتخاب Transfer Mode نامناسب توسط نرم افزار FTP است. Tansfer Mode می تواند Ascii یا […]