آگاهی از اوقات شرعی و silent اتوماتیک اندروید

آگاهی از اوقات شرعی- silent اتوماتیک اندروید

آگاهی از اوقات شرعی و silent اتوماتیک اندروید نرم افزاری که در این پست معرفی میگردد دارای دو قابلیت مهم است، همان دو قابلیتی که دوستان مقید به اوقات نماز و اذان و اوقات شرعی به دنبال آن هستند: آگاهی از اوقات شرعی سکوت (Silent) اتوماتیک گوشی اندروید شما در اوقات شرعی (برای انجام فریضه […]