دانلود پروژه طراحی سوله با نرم افزار ETABS و Safe +نقشه های اجرایی

طراحی سوله با نرم افزار ETABS و Safe +نقشه های اجرایی در پروژه پیش رو، به کمک نرم افزار Etabs یک سالن سوله صنعتی سرپوشیده، مدلسازی و طراحی و تحلیل شده و فونداسیون آن نیز توسط نرم افزار safe محاسبه و طراحی خواهد شد. همچنین این پروژه مشتمل بر نقشه های اتوکدی اجرایی سازه این […]