دانلود رایگان کتاب احضار ارواح ، ویجا

کتاب احضار ارواح، ویجا در این کتاب در زمینه احضار ارواح و نحوه انجام آن، مدیوم و شخص واسطه و نیز شرایطی که باید شخص مدیوم جهت احضار روح داشته باشد و هرآنچه در مورد احضار روح لازم است بدانید توضیح داده شده است. این مطالب توسط”mahdi.H.E.” در اردیبهشت 84 در دانشگاه شیراز ارائه شده […]