پروفسور فرشید موسوی – استاد معماری هاروارد – پروژه ها و فعالیتها

خانم پروفسور فرشید موسوی، متولد ۱۳۴۴، شیراز، استاد معماری دانشگاه هاروارد آمریکا است که در دانشگاه‌های کلمبیا، پرینستون، GCD، کالج لندن، داندی و مدرسه معماری بارتلت نیز به فعالیتهای علمی مشغول است. وی از جمله کارشناسان سرشناس معماری در جهان به حساب می‌آید. شرکتی که فرشید موسوی در لندن تاسیس کرده و به نام دفتر […]