کشف راهکاري براي استخراج طلا با آرد ذرت

طلا و ذرت

سیانيد طلا را صافی می‌کند، اما به درون زمین فرو می‌رود و موجب بروز مشکلات محیطی و تهدیداتی برای سلامتی انسان می‌شود.آرد ذرت شامل شیمی پیچیده‌ای بوده اما ارزان، دوست‌دار محیط زیست و عاری از هر ماده مشکل‌آفرینی است. تیم تحقیقاتی به رهبری فریزر استودارت، شیوه جدید را به طور تصادفی و زمانی که در […]