دانلود رایگان مجله استرالیایی landscape شماره 134

این مجله یکی از معتبرترین مجله های معاصر  تخصصی در زمینه محوطه سازی معماری ، شهر سازی و پلانهای مربوط در زمینه  می باشد . این مجله شرحی از پروژه های مستقل ، عمومی ، تجاری ، مسکونی را با دید لنداسکیپ و معماری شهری امروزه بیان می کند. این مجله بین المللی زیر نظر […]