گزارش جوایز اسکار 2014

مراسم اسکار 2014 نیز به پایان رسید، سعی کردیم گزارش جوایز اسکار 2014 را به همراه حواشی و اتفاقات به صورت کامل برای شما بازگو کنیم. ۴:۰۰ : کم کم ستارگان به محل برگزاری مراسم اسکار، در سالن دالبی تیاتر لس آنجلس می رسند و بر فرش قرمز معروف آن، قدم می گذارند. ۵:۰۰ : […]