اطلاعاتی جالب و شگفت انگیز در مورد چشم انسان

اطلاعاتی جالب و شگفت انگیز در مورد چشم انسان چشمهای ما از شگفت انگیزترین اعضا بدنمان میباشند، این عضو بعد از مغز پیچیده ترین عضو بدن ما بوده و داری بیش از 2 میلیون سلول است. این عضو قادر است تا در هر 24 ساعت فعالیت خود 864000 بایت اطلاعات تهیه کند. چشم ما قادر […]