اطلاع و لغو کردن (قطع کردن) پیامک (sms) های هزینه بر

لغو کردن (قطع کردن) پیامک های هزینه بر شاید برایتان اتفاق افتاده باشد که هنگامی که با هزینه های ماهانه تلفن همراهتان مواجه میشوید  این مبالغ کمی تعجب برانگیز و شکه آور باشند. خوب شاید بخشی از این مبالغ واقعا مربوط به شما نبوده و بصورت ناخواسته به پای شما نوشته میشوند. هزینه برخی از […]