افسرده ترین کشور دنیا

آیا میدانید میزان افسردگی شدید در افغانستان در بالاترین میزان و در ژاپن در کمترین میزان است؟ افسردگی رتبه دوم جهانی را در ایجاد ناتوانی برای افراد دارد اما این بیماری در کشورها و مناطق مختلف به صورت متفاوتی بروز می کند. مثلا میزان افسردگی شدید در افغانستان در بالاترین میزان و در ژاپن در […]