تابستان امسال؛ علیرضا عصار و انتشار آلبوم جدید

علیرضا عصار

تابستان امسال؛ علیرضا عصار و انتشار آلبوم جدید آقای حبیب صبور (مدیر برنامه‌های علیرضا عصار) گفت: هم اکنون مشغول تهیه و تدوین تازه‌ترین آلبوم علیرضا عصار هستیم که تاکنون نیمی از آن انجام شده اما با توجه به شرایط فعلی موسیقی و فراز و نشیب‌هایی که با آن مواجه هستیم تصمیم گرفتیم بعد از آرام […]