اپل و درس های برندینگ

هر شرکتی هر چه قدر هم که کوچک و ناشناخته باشد، برای خود شخصیت و برندی دارد که بر اساس آن شناخته می شود. اگر به طور مثال، اپل را یکی از برندهای بزرگ و کاملا شناخته شده بازار می دانید و دوست دارید به جایگاه آن برسید، باید ساده اندیشی و سهولت در استفاده […]