دانلود رایگان فیلم آموزشی ساخت تیر ورق در ایتبس – Etabs

ساخت تیر ورق در ایتبس – Etabs از آنجایی که در کشورمان استفاده از ستونهایی با مقاطع جفت بسیار رایج میباشد و نیاز است تا در پروژه های خاص ستون و تیر بصورت دستی ساخته شود. در برنامه etabs بخشی با نام ساخت آیپی جدید موجود است که در آن میتوان مقاطع دلخواهی را (حتی […]