بابک زنجانی و چک 3.5 میلیارد یورویی !!!

بابک زنجانی چک 3/5‌میلیاردیورویی سازمان تامین‌اجتماعی را که در ازای ضمانت تفاهمنامه‌ای که اجرا نشد در اختیار داشت، در ازای بدهی‌اش به وزارت نفت واگذار کرد. تفاهمنامه واگذاری شرکت‌های کم‌بازده تامین‌اجتماعی به بابک زنجانی در نیمه دوم سال 91 و در زمان مدیریت مرتضوی منعقد شد. قرار بود به موجب این تفاهمنامه حدود صد شرکت […]