دانلود پروژه باززنده سازی خانه تاج کاشان

پروژه باززنده سازی خانه تاج کاشان حجم و ساختار : Doc (Word) حجم: صفحات : 17 رمز فایل: chizbook.com توضیحات: باززنده سازی بناهای تاریخی از جمله موارد مهمی است که دانشجویان کارشناسی و ارشد مرمت و نیز دانشجویان مقطع ارشد معماری به آن میپردازند. فایل مذکور به مطالعه و بازطراحی خانه تاج کاشان (خانه هنرمندان […]