بانوی منتخب (شایسته) روسیه در سال ۲۰۱۳ + عکس

بانوی منتخب (شایسته) روسیه در سال ۲۰۱۳ + عکس   المیرا ابرازوکوا ۱۸ ساله در ۲ مارس ۲۰۱۳ در مسابقه بانوی منتخب (شایسته) روسیه به عنوان شایسته ترین دختر روسیه در سال ۲۰۱۳ انتخاب شد که نمایندگی این کشور در سال ۲۰۱۳ در مسابقات جهانی خواهد بود لازم به ذکر است دختر شایسته فقط زیبایی ملاک […]