یک زن داماد ؛ یک عروس بدشانس!

دامادی که زن بود - عروس بدشانس

یک زن داماد ؛ یک عروس بدشانس! در جشن عروسی یک زوج جوان اندونزیایی، درست هنگامی که عاقد در حال خواندن صیغه عقد بود عروس خانم دریافت که شوهرش یک زن است. این موضوع هنگامی کشف شد که یک لحظه صدای داماد شبیه صدای زنان شد.   هنگامی که عاقد شروع به سوال از داماد […]