سياست دكتر مصدق يا سياست چرچيل

سياست دكتر مصدق يا سياست چرچيل • خبرنگار بی.بی.سی از وینستون چرچیل نخست وزیر بریتانیای کبیر و سیاستمدار شهیر پرسید : آقای نخست وزیر، شما به داشتن سیاستی سنجیده و منحصر بیش از بقیه سیاستمداران مشهور شده اید؛ به نظر خودتان آیا در این دنیا کسی از شما سیاستمدارتر هست؟ • چرچیل با صراحت و […]