کشف نخستین دايناسور شاخدار

نخستین دايناسور

کشف نخستین دايناسور شاخدار گروهي از ديرينه شناسان آمريکايي بقاياي اولين دايناسور شاخ درازي را کشف کردند که طول شاخ هايش به حدود 1.5 متر مي رسد.اين دايناسور بزرگسال يکي از غول پيکرترين علفخواران اکوسيستم خود بوده است. در آمریکا گروهی از محققان موزه تاريخ طبيعي يوتاه و دانشگاه يوتاه موفق به کشف اولین دایناسورشاخدار با […]