شادترین شغل های جهان – غم انگیزترین شغل های جهان

شادترین شغل های جهان – غم انگیزترین شغل های جهان این مطلب براساس گزارش ارائه شده توسط سازمان ملی تحقیقات در دانشگاه شیکاگو صورت گرفته و به معرفی 10 شغل شاد جهان و نیز ویژگیهای هریک از آنها میپردازد:   10 شغل شاد جهان روحانیون: افرادی که کمتر به دنیا وابسته اند از سایر افراد […]