دانلود جزوه درسی سیستم عامل 2 و کارگاه – کاردانی کامپیوتر – شبستر

دانلود جزوه سیستم عامل 2 و کارگاه دانشگاه آزاد شبستر مهندس بابک پابخش توضیحات: جزوه حاضر در مورد بررسی سیستم عاملهای گوناگون میباشد که مناسب دانشجویان کاردانی پیوسته کامپیوتر بوده و به اکثر قسمتهای سیستم عامل مانند ساختار سیستم عامل، سیستمهای دسته ای، وظایف سیستم عامل، سیستم spooling، pcd و سیستم مجازی و کرنل و […]