sms – اس ام اس های شب امتحانی – ۱۰۱

sms - اس ام اس هاي شب امتحاني

sms – اس ام اس های شب امتحانی – ۱۰۱ ۴ صفحه درس خوندم بیهوش شدم… میترسم وسط امتحانات برم تو کما! * * * خیلی بهم برمیخوره وقتی دارم درس می‌ خونم از خواب بیدارم کنن :| * * * توهمی که هیچوقت عملی نشد : امروز از اینجا تا اینجا میخونم فردا بقیشو […]