روشهای شفاف، رقیق و تصفیه کردن خون

چگونه خون خود را شفاف و رقیق کنیم؟ رقیق شدن و سلامت خون از بسیاری از بیماریها مانند بیماریهای قلبی و عروقی جلوگیری کرده و نقش بسزایی در سلامت ظاهر  و باطن انشان دارد، در این مقاله چند راه که موجب رقت و تصفیه خون میشود را بررسی خواهیم کرد: انار: این میوه بهشتی همانطور […]