یافتن شماره ID دسته های وردپرس

وردپرس

چگونه شماره ID دسته های وردپرس را پیدا کنم؟ شماره ID دسته های وردپرس – در وردپرس کار های زیادی را می توان برای دسته ها انجام داد. برای مثال نمایش ندادن مطالب دسته ای خاص در صفحه اصلی سایت و یا نمایش دادن مطالب دسته ای خاص در صفحه اصلی. اما برای انجام همه […]