کریستین استوارت چهره جدید شنل

کریستین استوارت بازیگر به عنوان چهره جدید کلکسیون شنل نامگذاری شد. این بازیگر در کمپین تبلیغاتی 2014-2013 این شرکت خواهد درخشید. این موضوع در روز سه شنبه هنگامی که    استوارت Stewart در کنار مغز متفکر شنل یعنی کارل لاگرفلد  Karl Lagerfeld برای فشن شو پاریس- دالاس در پارک دالاس بود اعلام شد.