تصاویری از شن های روان دریاچه ارومیه

دبیر شورای منطقه ای حوضه آبخیز دریاچه ارومیه و مدیر کل حفاظت  محیط زیست آذربایجان غربی نسبت به ظهور و تشکیل پدیده شنهای روان هشدار داد. حسن عباس نژاد اظهار داشت درحال حاضر پدیده جدیدی در منطقه ای به شعاع چندین کیلومتر مربع در محدوده های ساحلی شمال غرب دریاچه و حتی داخل آن در […]