شهر تاریخی گسکر، بزرگترین شهر دوره اسلامی شمال کشور

بخشی وسیعی از شهر تاریخی گسکر درحالی زیر پوشش انبوه درختان و لایه‌های ‌خاک ‌جنگل ‌هفت‌دغنان، در شمال‌غرب ‌صومعه‌سرا‌ گیلان‌ به‌ فراموشی‌ سپرده ‌شده ‌است. باستان‌شناسان ایجاد پایگاه پژوهشی و پایگاه حفاظتی جهت نجات‌بخشی آثار تاریخی منطقه را ضروری می‌دانند. «ولی جهانی» باستان‌شناس، با اشاره به کاوش‌های گسکر و گمانه‌زنی در محدوده ۱۲۰هکتاری این شهر […]