شوق مناجات حضرت الیاس (ع)

دیدار عزرائیل (ع) با الیاس (ع) روزی عزرائیل (ع) نزد الیاس (ع) آمد تا روحش را قبضه کند. الیاس به گریه افتاد ، عزرائیل گفت :”آیا گریه میکنی، با اینکه بسوی پروردگارت بازمیگردی؟” الیاس گفت:” گریه ام برای مرگ نیست، بلکه برای فراق از شبهای طولانی زمستان و روزهای گرم تابستان است، که دوستان خدا […]