تاثیر شیر پرچرب بر بیماریهای ریوی

به گزارش فارس به نقل از دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت، زهرا عبداللهی گفت: شیر و لبنیات پرچرب می‌تواند زیان‌های ناشی از آلودگی هوا را افزایش دهد زیرا اسیدهای چرب اشباع موجود در شیر و لبنیات پرچرب موجب تضعیف سیستم ایمنی بدن شده و موجب گسترش بیماری‌های ریوی در هوای آلوده شود. وی افزود: انواع فلزات سنگین مانند […]