تفاوت انسان صرفه جو با خسیس چیست؟

صرفه جویی یعنی استفاده درست از منابع و خساست یعنی عدم استفاده در ظاهر ساده به نظر می رسند اما کم نیستند خسیس هایی که خود را صرفه جو می دانند.   1. صرفه جویی یعنی خرج کردن آگاهانه پول، یعنی داشتن یک زندگی حسابگرانه. صرفه‌جویی یعنی اسراف نکردن. یعنی برداشتن، داشتن، خوردن و خریدن […]