۱۵ تصویر از هیتلر که نمی خواست کسی ببیند!!

این مجموعه  تصویر هیتلر ، تصاویری هستند که آدولف هیتلر، رهبر آلمان نازی نمی خواست هیچ کس ببیند. عکس هایی که هنریک هافمن در سال ۱۹۲۵ از او گرفت، اما بعد از آن که آنها را چاپ کرد به ۹ ماه زندان محکوم شد.حرکات دست و بدن و صورتش برای سخنرانی های بعدی تمرین کند.