کنترل و محاسبه تماس و sms در اندروید با Call Meter NG

Call Meter NG ابزاری کمکی در دستگاه اندرویدی شما میباشد که با محاسبه مدت زمان مکالمه یا تعداد پیامکها و یا اطلاعات ورودی و خروجی و ضرب این موارد در هزینه اپراتور شما، اطلاعات مفیدی را از هزینه مکالمات شما ارائه داده و همانند یک مشاور اقتصادی در کنار شما باشد. همچنین شما خواهید توانست […]