آموزش نحوه تمام صفحه كردن (full justify – منظم – تمام خط) نوشته ها و متون در ويبولتين (vbulletin)

تمام خط كردن ويبولتين

آموزش نحوه تمام صفحه كردن (full justify – منظم كردن) نوشته ها و متون در ويبولتين (vbulletin) يكي از اشكالات قديمي در ويرايشگر متن (text editor) ويبولتين، عدم وجود دكمه تمام صفحه كردن مطلب ميباشد، اين مطلب آموزش نحوه ايجاد اين خاصيت در اديتور ويبولتين ميباشد.   همانطور كه در “تصوير 1″  ملاحظه ميكنيد، نوشته […]