روشهاي ايجاد robots.txt در وردپرس (wordpress) + فايل robots.txt چيزبوك

فايل robots.txt وردپرس

روشهاي ايجاد robots.txt در وردپرس (wordpress) + فايل robots.txt چيزبوك از جمله فايلهاي ضروري براي هر سايتي، robots.txt ميباشد. كاربرد اين فايل اين است كه به جستجوگرها (google, bing , yahoo) بگوييد كدام قسمت از سايت را بررسي كرده و كدام قسمت از سايت را بررسي نكنند؛       در واقع انجام اينكار 2 […]