دانلود رایگان بازی موتور سواری اندروید – Trial Xtreme 2 v2.97

دانلود رایگان بازی موتور سواری اندروید Trial Xtreme 2 v2.97 در این بازی (Trial Xtreme 2 ) که شامل صد مرحله میباشد شما با چالشهای گوناگون این ورزش مهیج روبرو خواهید شد. موانعی که در این بازی با آن روبرو میشوید، همانند لوله آب، اتومبیل و کنده و … برخورد میکنید در این بازی میتوانید […]